Ręczny panel sterowania

Charakterystyka

Elektroniczny panel ręczny jest połączony bezpośrednio z systemem sterowania maszyny, który pozwala operatorowi na wykonywanie wielu funkcji programowych bez konieczności podchodzenia do głównego pulpitu sterującego maszyną. Wykorzystanie panelu upraszcza wykonywanie wielu podstawowych czynności obsługowych urządzenia, takich jak: jazda referencyjna, start czy pauza programu wykonawczego lub ustawianie punktu zerowego. Obudowa panelu wykonana jest z wysokiej jakości tworzyw i jest dodatkowo zabezpieczona przed pyłem i kurzem. Posiada także magnes dzięki któremu panel może być „przyczepiony” w dowolnym miejscu konstrukcji maszyny.

Nagrody
Złoty medal na MTP EURO-REKLAMA 2004
Złoty medal na MTP EURO-REKLAMA 2007
Złoty medal na MTP EURO-REKLAMA 2005
Złoty medal na MTP EURO-REKLAMA 2011
Złoty medal na Targach Reklamy REMADAYS 2012
Złoty medal na MTP DREMA 2012
Srebrny medal na Targach Reklamy REMADAYS 2014
Złoty medal na MTP DREMA 2014
Srebrny medal na targach REMADAYS 2015
Srebrny medal na targach REMADAYS 2016
Do góry