Maty zabezpieczające – naciskowe

Charakterystyka

Maty zabezpieczające – naciskowe stosowane są w celu zwiększenia bezpieczeństwa operatorów i uniknięcia wypadku grożącego utratą zdrowia lub życia. Urządzenie to wyznacza strefę niebezpieczną, w której nie powinien się znajdować operator podczas pracy maszyny. Maty są czułe na nacisk i w momencie wykrycia obciążenia automatycznie dają sygnał do sterownika, który wyłącza pracę maszyny.

Nagrody
Złoty medal na MTP EURO-REKLAMA 2004
Złoty medal na MTP EURO-REKLAMA 2007
Złoty medal na MTP EURO-REKLAMA 2005
Złoty medal na MTP EURO-REKLAMA 2011
Złoty medal na Targach Reklamy REMADAYS 2012
Złoty medal na MTP DREMA 2012
Srebrny medal na Targach Reklamy REMADAYS 2014
Złoty medal na MTP DREMA 2014
Srebrny medal na targach REMADAYS 2015
Srebrny medal na targach REMADAYS 2016
Do góry